Nuorten luova luonto- hanke

1.9.2018 - 30.10.2020

Nuorten Luova Luonto -kehittämishankkeen tarkoitus oli lisätä parkanolaisten 6-28 -vuotiaiden lasten ja nuorten ympäristövastuullisuutta, luoda ja parantaa heidän luontosuhdettaan ja edesauttaa nuorten työllistymistä luonnonvara-alalle. Toimenpiteitä olivat erilaiset luontoaiheiset kurssit, teemapäivät, kerhot, leirit, retket, tietoiskut, kilpailut ja haasteet. Lisäksi toteutettiin erilaisia, hyvinvointia luonnon välityksellä lisääviä toimenpiteitä, kuten metsäkuutioita ja elämyskävelyitä metsässä. Luonnonvara-alan mahdollisuuksia nuorten työllistäjänä parannettiin esittelemällä nuorille alan työ- ja koulutusmahdollisuuksia ja kartoittamalla olemassa olevia sekä luomalla uusia luonnonvara-alan nuorille soveltuvia työpaikkoja ja yritysideoita. Samalla parannettiin nuorten työelämävalmiuksia ja rohkaistaan heitä kokeilemaan yrittäjänä toimimista. Verkoston tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnettiin monipuolisesti hankkeen toiminnoissa ja hankkeen aikana tiivistettiin luonnonvara-alan toimijoiden verkostoa paikallisesti ja myös laajemmin.

Hankkeen aikana tavoitettiin eri tavoin 800 lasta ja nuorta. Tavoitteena on, että 80 lasta osallistuu hankkeen järjestämiin luontokerhoihin ja leireille, 200 lasta ja nuorta osallistui luontoaiheisille kursseille ja teemapäiville, 500 nuorta sai tietoa luonnonvara-alan työ- ja koulutusmahdollisuuksista, 10 nuorta työllistyi hankkeen kautta luonnonvara-alalle tai kokeili yrittäjyyttä luonnonvara-alalla sekä 100 kuvaa julkaistiin hankkeen aikana Instagramissa tai muussa verkon kuvaviestinpalvelussa.   

Tavoitteet

  • antaa lapsille ja nuorille tietoa ja taitoa luontoon liittyvistä mahdollisuuksista ja lisäätä näin arvostusta omaan asuinseutuunsa
  • tarjota tietoa, taitoa ja innostusta luonnontuotteiden hyödyntämiseen ja käyttöön
  • avata mahdollisuuksia nähdä luonto hyvinvoinnin ja virkistyksen lähteenä
  • antaa tietoa luonnonvara-alan työ- ja koulutusmahdollisuuksista
  • innostaa omatoimisuuteen ja yrittäjyyteen
  • yhteistyöverkoston  rakentaminen ja tiivistäminen

Hanke on saanut toimintaryhmä Aktiivinen Pohjois-Satakunta Leader rahoituksen.