Hankkeet

 

NUORTEN #LUOVA LUONTO hanke

 

Hankeaika 1.9.2018 - 30.10.2020

 

Nuorten Luova Luonto -kehittämishankkeen tarkoitus on lisätä parkanolaisten 6-28 -vuotiaiden lasten ja nuorten ympäristövastuullisuutta, luoda ja parantaa heidän luontosuhdettaan ja edesauttaa nuorten työllistymistä luonnonvara-alalle. Toimenpiteinä ovat erilaiset luontoaiheiset kurssit, teemapäivät, kerhot, leirit, retket, tietoiskut, kilpailut ja haasteet. Lisäksi toteutetaan erilaisia, hyvinvointia luonnon välityksellä lisääviä toimenpiteitä, kuten metsäkuutioita ja elämyskävelyitä metsässä. Luonnonvara-alan mahdollisuuksia nuorten työllistäjänä parannetaan esittelemällä nuorille alan työ- ja koulutusmahdollisuuksia ja kartoittamalla olemassa olevia sekä luomalla uusia luonnonvara-alan nuorille soveltuvia työpaikkoja ja yritysideoita. Samalla parannetaan nuorten työelämävalmiuksia ja rohkaistaan heitä kokeilemaan yrittäjänä toimimista. Verkoston tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti hankkeen toiminnoissa ja hankkeen aikana tiivistetään luonnonvara-alan toimijoiden verkostoa paikallisesti ja myös laajemmin.

 

Hankkeen aikana tavoitetaan eri tavoin 800 lasta ja nuorta. Tavoitteena on, että 80 lasta osallistuu hankkeen järjestämiin luontokerhoihin ja leireille, 200 lasta ja nuorta osallistuu luontoaiheisille kursseille ja teemapäiville, 500 nuorta saa tietoa luonnonvara-alan työ- ja koulutusmahdollisuuksista, 10 nuorta työllistyy hankkeen kautta luonnonvara-alalle tai kokeilee yrittäjyyttä luonnonvara-alalla sekä 100 kuvaa julkaistaan hankkeen aikana Instagramissa tai muussa verkon kuvaviestinpalvelussa.   

Tavoitteet

  • ·  Antaa lapsille ja nuorille tietoa ja taitoa luontoon liittyvistä mahdollisuuksista ja lisää   näin myös arvostusta omaan asuinseutuunsa
  • · Tarjota tietoa, taitoa ja innostusta luonnontuotteiden hyödyntämiseen ja käyttöön
  • · Avata mahdollisuuksia nähdä luonto hyvinvoinnin ja virkistyksen lähteenä
  • · Antaa tietoa luonnonvara-alan työ- ja koulutusmahdollisuuksista
  • · Innostaa omatoimisuuteen ja yrittäjyyteen
  • · Yhteistyöverkoston  rakentaminen ja tiivistäminen

Hanke on saanut toimintaryhmä Aktiivinen Pohjois-Satakunta Leader rahoituksen 

 

Hannele Kortesoja

hanketyöntekijä

040 561 4897

hannele.kortesoja@4h.fi